ayy logo
halloped.fi

Not logged in. | 

Yhteystiedot:
 
tietotekniikka@ayy.fi
 | 
###
Background image

Mitä opiskelijaedustajat ovat?

Hallinnon opiskelijaedustajat eli lyhyemmin hallopedit ovat ylioppilaskunnan tai opiskelijakunnan valitsemia edustajia korkeakoulunsa toimielimissä. Opiskelijaedustajat ovat toimielintensä täysivaltaisia jäseniä ja edustavat itsensä lisäksi suurinta osaa korkeakouluyhteisöstä: opiskelijoita. Opiskelijaedustajat toimivat osana korkeakoulun päätöksentekoa ja kehittämistä tuoden kokouspöytiin tuoreita ajatuksia ja opiskelijanäkökulmaa. Opiskelija on opiskelun arjen paras asiantuntija.

Opiskelijaedustajaksi?

Opiskelijaedustajaksi voivat hakea kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Toimikausien pituus riippuu korkeakoulusta ja toimielimestä, mutta yleensä opiskelijaedustajat valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Paikat tulevat hakuun ennen kauden päättymistä, mutta myös kesken kauden saatetaan avata hakuja esimerkiksi opiskelijaedustajan valmistumisen takia. Toimielimien jäsenille nimetään usein myös varajäsen.

Halloped.fi-sivustosta

Tämän sivuston kautta haetaan hallinnon opiskelijaedustajaksi. Sivustolla myös listataan toimielimet ja niiden tämänhetkiset opiskelijaedustajat. Järjestelmää ylläpitää Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, mutta kukin ylioppilaskunta tai opiskelijakunta vastaa oman sivunsa sisällöstä itsenäisesti.